Mulčovanie záhonov v záhrade

Mulčovanie kríkovMulčovanie záhonov nemá iba okrasný charakter v záhrade. Mulčovanie slúži predovšetkým pre ochranu rastlín a záhonov. Mulčovacia kôra zabraňuje rýchlemu odparovaniu vlhkosti od koreňov rastlín a chráni ich tak pred vyschnutím. Ďalší veľký bonus mulčovacej kôry je ten, že vo veľkej miere zabraňuje rastu buriny a jej premnoženie sa. V neposlednom rade, slúži veľmi estetickým spôsobom na oddelenie rastlín a záhonov od trávnatých plôch a uľahčuje tak kosenie a ostatné práce na trávniku.Pri mulčovaní záhonov postupujeme následovne.

Najprv určíme tvar záhonu, ktorý budeme mulčovať. Zameriame a zaznačíme presné rozmery. V prípade, že vytvárame mulčovanú plochu v trávniku, odstránime vrstvu zeminy, aby sme sa po nasypaní mulčovacej kôry dostali na úroveň okolitého trávnika. V poslednej fáze vypĺňame pripravenú plochu mulčovacou kôrou.

Cenová kalkulácia