Kalamitná pohotovosť

Kalamitná pohotovosť funguje nonstop na telefónnom čísle 0908 814 323. V prípade vyvalenia stromu vetrom alebo polámania veľkých konárov v čo najkratšom čase strom napílime a odstránime, aby sme nebránili okoliu v premávke a zabezpečili bezpečnosť osôb, resp. ochránili váš majetok pred ďalším poškodením nalámanými vetvami.

Cenová kalkulácia