Zakladanie trávnika výsevom

Nedokážete odolať jednoduchej kráse zelených trávnatých porastov? Potom je dôležité dodržať niekoľko zásad, ktoré sú pre výsev nového trávnika dôležité. Ak pri jeho zakladaní dodržíme zopár dôležitých pravidiel, odmena vo forme kvalitného zeleného koberca nás neminie. Pre vytvorenie súvislého porastu je nutné, aby stanovisko spĺňalo základné pravidlá. Najdôležitejší je dostatok svetla. Trávy milujú priame ostré slnko a iba niektoré druhy sa uspokoja s polotieňom. Vyplýva to z ich prirodzeného prostredia, a preto je nereálne, že sa podarí trávnatý koberec vytvoriť pri múre či za domom, kde sa slnečné lúče takmer neobjavujú. Ak chceme mať trávnik v tieni, je dôležité vybrať si trávnatú zmes vhodnú pre tienisté miesta. Pozemok vyčlenený pre trávnik musí byť rovný, aby nevznikli problémy s jeho údržbou. Kosačky a nerovný povrch jednoducho nejdú k sebe. Ideálne je, ak má pozemok mierny sklon, aby sa pri daždi nevytvárali kaluže a premokrené miesta.

Kým ľahšie zeminy absorbujú všetku vodu aj pri lejaku, ťažké si s prebytkami neporadia. Ílovitá pôda môže byť na pozemku bez sklonu tvrdým orieškom, ak vznikajú kaluže, trsy trávy zahnívajú. Starostlivá príprava pôdy a výsev trávnika je len jedným z krokov na ceste k perfektnému trávniku. Skôr ako začneme s prípravami, treba si zodpovedať zopár otázok. Aký trávnik potrebujeme, akú záťaž bude musieť znášať, v akých klimatických a pôdnych podmienkach bude rásť? Existuje veľké množstvo tráv s celkom odlišnými vlastnosťami. Trávnik je najvhodnejšie založiť na slnečnom mieste, prípadne v miernom polotieni, dobre chránenom pred prievanom. Vlhký podklad, kde sa dlho drží voda, nie je vhodný, treba ho najskôr odvodniť.

Trávnik môžete zakladať viac-menej počas celej sezóny, teda približne od konca marca do polky septembra. Najvhodnejšie obdobie na výsev nového trávnika je od polovice apríla do konca mája. Vtedy má pôda dostatok vlahy a postupným nárastom denných teplôt sa vytvárajú vhodné podmienky na rast tráv. Sejba v júni a júli je menej vhodná, lebo semeno zle klíči a mladý trávnik trpí suchom. Tento problém možno odstrániť závlahovým systémom, ktorý zabezpečí rovnomernú zálievku počas celého roka. Vhodný čas na výsev trávnika je do polovice septembra. Neskoršie už trávnik nestihne do zimy dostatočne narásť a spevnieť a silnejšie mrazy by ho mohli poškodiť.

Úprava miesta pre vznik novej trávnatej plochy je veľmi podstatná, pred sejbou treba pôdu starostlivo pripraviť. V prvej fáze musíme pripraviť plochu, na ktorej budeme zakladať nový trávnik. To znamená odstrániť všetko, čo by nám bránilo dokonale vyrovnať plochu, musíme sa zbaviť nerovností, kamienkov, odstrániť všetky konáre, listy, mach či burinu. Terén prekopeme do hĺbky lopaty, pričom odstránite všetku burinu i s koreňmi a kamene. Dôležité je, aby každá rastlina bola odstránená aj s koreňmi, aby opäť nevyklíčila.

Do fázy čistenia patrí tiež odstránenie starého trávnika. Povrch pozemku treba skultivovať tak, aby bola pôda vzdušná a skladala sa z malých, rovnomerných hrudiek. Ak máme menej kvalitnú pôdu, treba ju vylepšiť. Ak je pôda príliš ílovitá a ťažká, môžeme ju vylepšiť pridaním piesku. Ten zaistí, že bude lepšie prijímať vodu a ku koreňom rastlín sa dostane viac vzduchu. Ak je naopak až príliš piesčitá, budeme musieť siahnuť po organickom humuse, ktorý jej dodá potrebné živiny. Pri novostavbách môže byť situácia kritická. Navážka pôdy situáciu dokonale zachráni. V nijakom prípade nie je riešením zasypať stavebnú sutinu novou vrstvou pôdy. Je nutné zbaviť sa vopred všetkého neporiadku a navážať až na čistý pozemok.

Ďalším krokom je vyrovnávanie terénu. Tomuto kroku prikladáme veľkú váhu, predovšetkým si dávame záležať, aby sa nám plocha časom nezvlnila a nevznikol tak nežiaduci efekt zvlnenia. Keď je pôda suchá, celú plochu dôkladne preorieme kultivátorom aspoň do hĺbky 20 - 25 cm, aby sa rozdrobila na jemné kúsky. Keď sme pôdu precízne preorali, môžeme začať s valcovaním a vyrovnávaním posledných nerovností. Pôda musí byť riadne a rovnomerne zvalcovaná, aby nám miestami nesadla viac a nevznikli nežiaduce hrbole. Odporúča sa nechať pôdu aspoň mesiac ležať, aby dobre sadla, ale pri dôkladnom valcovaní to nie je nevyhnutné. Pred samotným vysievaním je nutné plochu jemne pohrabať, aby sa semená trávy ľahšie zachytili na pôde.

Po dôkladnej príprave pôdy prichádza na rad sejba. Pred výsevom treba zvážiť, na čo bude trávnik slúžiť. V špecializovaných predajniach je množstvo miešaných trávnych zmesí. Na kobercové trávniky do záhrad sú najvhodnejšie nízke parkové zmesi. Ich zloženie má zodpovedať miestnym pôdnym a klimatickým podmienkam. Po voľbe vhodného druhu trávnika rozsievame semená trávy v dvoch smeroch kolmých na seba. Na 1 m2 potrebujeme asi 30 g trávneho semena + 10-nú % rezervu na dosievanie (približne 200 g na 100 m2) v závislosti od zmesi. V praxi to znamená, že s jedným kilogramom osejeme plochu od 25 do 50 štvorcových metrov. Sejeme za bezveterného a suchého počasia. Aby bol výsev čo najpravidelnejší, rozdelíme si osivo na dve polovice a sejeme dvakrát krížom. Ručné vysievanie nie je namáhavé a pri malej ploche je zbytočné siahať po ručných sejačkách. Aby to bolo jednoduchšie, môžeme použiť osvedčený trik. Zmiešame osivo s pieskom alebo pilinami v takom pomere, aby sme ho v jednej hrstí mali toľko, koľko patrí na štvorcový meter. Niektoré zmesi môžu kombinovať malé semienka s veľkými, takže pri vysievaní budeme musieť byť opatrnejší. Vystriehneme moment bez vetra a sejeme z menšej výšky.

Po výseve semien železnými hrabľami jemne pohrabeme pôdu, aby sme semená trochu poprikrývali, prípadne celú plochu povalcujeme. Pri valcovaní pôda obalí semeno, ktoré potom lepšie klíči. Na menších či svahovitých plochách je vhodné zasypať semená tenkou vrstvičkou pôdy. Nasledujúce dva týždne musíme venovať veľkú pozornosť zalievaniu, aby tráva vyklíčila. Za teplého a vlhkého počasia semená vzídu za 1 až 2 týždne. Zavlažovanie musí byť jemné, aby sa semienka nevyplavili. Trávnatý porast treba chrániť pred záťažou až dovtedy, kým steblá nedosiahnu dĺžku aspoň desiatich centimetrov. V tomto štádiu je už koreňový systém dobre vyvinutý azačínajú sa vytvárať odnože, ktoré vytvoria základ budúceho trávnatého koberca.

Prvé kosenie vykonáme keď tráva vyrastie aspoň 10 cm. Pri kosení by sa nemali steblá skracovať viac ako o jednu tretinu ich celkovej dĺžky. Pri prvom kosení treba dbať na to, aby nože kosačky boli ostré, inak mladú trávu vytrhajú zo zeme. Kosíme vždy, keď trávnik má výšku 8 -10 cm, neskôr nechávame výšku strniska asi 4 cm. Keď trávnik príliš narástol, napríklad počas dovolenky, je lepšie skrátiť ho najskôr len čiastočne a na potrebnú výšku až po štyroch dňoch.

Cenová kalkulácia