ošetrovanie trávnika na jar

Zazimovanie Zima sa pomaličky chýli ku koncu a Vy začínate uvažovať, čo urobiť s trávnikom, aby bol opäť krásny. Viete už, že základom pekného trávnika je pravidelná starostlivosť. Ak ste na jeseň venovali dostatočnú pozornosť zazimovaniu Vášho trávnika, práca na jar bude o to ľahšia.

Trávnik sa preberá k životu pri teplotách nad 5 stupňov Celzia a vtedy sa začína aj Vaša práca na trávniku. V prvom rade musíte skontrolovať, či sa po trávniku počas zimy nerozšírili plesne alebo iné hubové ochorenia. Najčastejším ochorením trávnika po zime býva pleseň snežná. Ide o plesňové ochorenie trávnika, ktoré ľahko zlikvidujete fungicídnym postrekom (viac o chorobách trávnika a postupoch pri riešení problému nájdete v starších článkoch).

Ak sa vo Vašom trávniku nachádza veľké množstvo machu, ktoré ste neodstránili ešte pred zazimovaním, začnite týmto krokom. Mach má oproti ostatným nežiaducim rastlinám v trávniku tú vlastnosť, že selektívne herbicídy naň neúčinkujú. Preto je nutné použiť špeciálny piesoček, ktorý si s machom hravo poradí behom pár dní. Aplikujte ho vždy pomocou rozsievacieho vozíka, aby bolo zaručené presné dávkovanie po celej ploche trávnika.

V prípade, že bol trávnik správne zazimovaný a prežil zimu bez väčších problémov, začnite prevzdušnením trávnika vertikutátorom. Vertikutácia je prevzdušňovanie vrchnej vrstvy zeminy a odstraňovanie trávnej plsti a zvyškov organického odpadu, ktorý sa naukladal na spodku trávnika a vytvoril nepriepustnú vrstvu plsti neprepúšťajúcu svetlo a vlhkosť ku korienkom trávnika a tiež zabraňujúcu prúdeniu čerstvého vzduchu, čím vznikajú vhodné podmienky pre vznik hubových a plesňových ochorení. Neudržiavaný trávnik s hrubou vrstvou trávnej plsti redne, vysychá a tvoria sa v ňom fľaky. Vertikutácia je najdôležitejším úkonom v starostlivosti o trávnik, vykonáva sa v dvoch smeroch kolmých na seba, pri čom dochádza k narezávaniu vrchnej vrstvy korienkov a rastlina dostáva stimul pre nový rast výhonkov na narušených miestach. V konečnom dôsledku dochádza aj k zahusťovaniu trávnika, pravidelne ošetrovaný a udržiavaný trávnik je oveľa odolnejší voči zaburiňovaniu a výkyvom počasia.

Ďalším krokom pri znovu obnovovaní trávnika na jar je dohnojovanie. Trávnik je po dlhej zime vyčerpaný a jesenné hnojivo prestáva účinkovať. Dohnojenie je ideálne vykonať hneď po vertikutácii, kedy je zemina pri korienkoch prevzdušnená a hnojivo si ľahšie nájde svoje miesto, odkiaľ sa nerozfúka. Vždy uprednostnite kvalitné trávne hnojivá od renomovaných výrobcov. Či si už zvolíte mesačné hnojivá alebo dlhodobé s postupným uvoľňovaním živín do zeme, nikdy ho neaplikujte rukou, ale rozmetacím vozíkom, čím zabezpečíte rovnomerné dávkovanie po celej ploche a predídete fľakatému trávniku, ktorý pôsobí nerovnomerne a nejednotne. Po dohnojení celú plochu dôkladne zalejte, aby hnojivo začalo uvoľňovať živiny do zeminy.

Asi po týždni od aplikácie hnojiva, keď sa už určité množstvo živín dostalo do zeminy, môžete prejsť k poslednému kroku, ktorým je dosev trávnej zmesi. Trávnu zmes zvoľte podľa už založeného trávnika, najlepšie aj od toho istého výrobcu, aby trávnik zostal krásny a jednoliaty po celej ploche. Dosev robte vždy pomocou rozmetacieho vozíka, s presným dávkovaním po celej ploche. Vždy dodržiavajte množstvo udávané výrobcom, čo je v priemere rozmedzie cca 30 - 50 g trávnej zmesi na 1 m2.

Takto na jar ošetrený trávnik bude základom Vášho vysnívaného „zeleného raja“, ktorý Vám bude robiť radosť a spríjemňovať Vašu rodinnú pohodu počas celej sezóny .

Cenová kalkulácia