Obnova trávnika

Obnova trávnikaČastým problémom mnohých trávnikov je nedokonalá, prípadne nedôsledná starostlivosť, čoho následkom je riedky, fľakatý, žltnúci a zaburinený trávnik, ktorý nespĺňa Vaše predstavy a narúša celkový dojem zo záhrady.

Sú dve možnosti ako si s týmto problémom poradiť a vyriešiť ho. Prvou možnosťou je úplné odstránenie starého trávnika a výsev nového. Druhou alternatívou je obnova starého trávnika. Oproti prvej spomenutej možnosti je menej náročná finančne aj časovo a môžete ju vykonávať takmer počas celého roka. Program obnovy pozostáva z niekoľkých krokov:

V prvom kroku je potrebné trávnik odburiniť. Používajte iba kvalitné selektívne herbicídy, ktoré pri dodržaní odporúčaných dávok nepoškodzujú životné prostredie, neznečisťujú spodné vody a nie sú dráždivé pre domáce zvieratá. Pred samotným postrekom vynechajte jedno kosenie, aby burina mala dostatočne veľké listy, čím sa zvýši šanca na úplné odstránenie buriny, pretože väčšina selektívnych herbicídov ničí burinu práve tým, že sa cez listy dostáva do rastliny až ku koreňom a spáli ju celú. V prípade, že aplikáciou prvého postreku sa vám nepodarilo odstrániť všetku burinu, postrek zopakujte. Prvé náznaky účinkovania postreku sú zjavné už po pár hodinách, keď sa burina začne skrúcať. Týždeň po vykonaní postreku by mal byť trávnik čistý, odburinený.

Nasleduje druhý krok  programu obnovy trávnika, v ktorom potrebujete odstrániť zvyšky uschnutej buriny a trávnej plsti, zbaviť sa machu a prevzdušniť celý trávnik. Všetky tieto kroky dokážete spraviť správnou vertikutáciou. Pred samotnou vertikutáciou pokoste trávnik na najnižšiu úroveň ako vás kosačka pustí. Používajte iba kosačky so zberačom pokosenej trávy, čím predídete nadmernému vznikaniu trávnej plsti. Nastavte vertikutátor tak, aby sa nože nezarezávali do zeme viac ako 5 milimetrov, v opačnom prípade spôsobíte úplné znehodnotenie trávnika. Vertikutáciu vykonávajte v dvoch smeroch kolmých na seba, čím sa zvýši účinok tohto úkonu. Rotáciou nožov prevzdušníte vrchnú vrstvu zeminy a odstránite všetky odumreté časti trávnika, buriny a machu, v dôsledku čoho sa ku korienkom dostane viacej kyslíka a vody a trávnik sa preberie k životu.

V predposlednom, ale tak isto nevyhnutnom kroku obnovy trávnika, je dôležité hnojenie. Hnojenie sa odporúča vykonať hneď po vertikutácii, kedy sa granule hnojiva ľahšie dostanú ku korienkom. Veľmi dôležité je jeho rovnomerné rozsýpanie po trávniku, aby ste predišli fľakom. Preto je nevyhnutné použiť rozmetadlo, čím zaručíte jednak presné dávkovanie hnojiva a zároveň rovnomerné rozsypanie po trávniku. Po samotnom hnojení je nutné venovať pozornosť závlahe, aby sa hnojivo ľahšie rozpustilo a do pôdy sa dostali všetky živiny potrebné k rastu nového trávnika.

Zhruba týždeň po hnojení a pravidelnej závlahe dochádza k poslednému kroku, a to k výsevu trávneho semena. Zvoľte si taký druh trávnej zmesi, ktorý bude najlepšie zodpovedať Vašim požiadavkám. Zhodnoťte všetky kritéria, ktoré sa budú týkať nového trávnika: koľko budete mať času na jeho údržbu a starostlivosť, ako často a ako intenzívne bude zaťažovaný, aký bude účel nového trávnika, zohľadnite či máte domáce zvieratá, atď. Po výbere trávnej zmesi, ktorá spĺňa Vaše nároky, môžete začať so sejbou. Aj v tomto prípade je rovnako veľmi dôležité rovnomerné rozmetanie trávneho semena, preto používajte rozmetadlo ako pri hnojení. Nevynechajte ani kúsok, inak bude nový trávnik nerovnomerný. Po výseve opäť venujte veľkú pozornosť závlahe. Zemina nikdy nemôže ostať suchá, ale zároveň pôdu nepremáčajte. Nový trávnik zavlažujte tak, aby zemina bola stále vlhká.

Nový trávnik nekoste skôr, kým nedosiahne výšku minimálne 8 centimetrov, aj potom ho skráťte iba o jednu tretinu výšky. Takto postupujte až kým trávnik nebude dostatočne silný a hustý. Zhruba po troch mesiacoch môžete trávnik znovu prihnojiť.

Cenová kalkulácia